Velkommen

Jeg skriver og underviser om norsk og amerikansk politisk historie, oftest fra de siste 50 årene og frem til i dag.

Nyeste bok: Arbeiderpartiet og 22. juli (Aschehoug).

Vitenskapelig:Nasjonal sikkerhet eller økonomisk effektivitet? Norges evne til å avdekke hybride trusler i samtidshistorisk perspektiv. Internasjonal politikk 81 (1, 2023) (Open access). 

In the blind spot: Influence operations and sub-threshold situational awareness in Norway, Journal of Strategic Studies (2022) (Open access).